Pest m.-i békéltető testület

Települési képv. sorsolás

Települési képviselő sorsolás:

HVB határozat

/Kattintson a megtekinteni kívánt linkre!/

Jelenlegi hely

Címlap

Pályázat óvodapedagógus munkakör betöltésére

 

Nefelejcs Óvoda
a „Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján
pályázatot hirdet
óvodapedagógus
munkakör betöltésére.

 

 

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

 

Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő

 

A munkavégzés helye: 2118 Dány, Tavasz u. 4.

 

A munkakörbe tartozó lényeges feladatok: óvodapedagógusi feladatok ellátása munkaköri leírás alapján.

Illetmény és juttatások: Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a „Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

 

Pályázati feltételek:

  • magyar állampolgárság, cselekvőképesség, büntetlen előélet
  • főiskola, óvodapedagógusi végzettség, Óvónői Szakközépiskolában szerzett érettségi bizonyítvány 1996. szeptember 1. napjáig
  • hasonló munkakörben eltöltött legalább 5 év feletti szakmai tapasztalat

 

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

  • 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány
  • iskolai végzettséget igazoló okiratok másolata
  • részletes szakmai önéletrajz
  • hozzájárulás a személyes adatok kezeléséhez a pályázattal összefüggésben

 

A munkakör betölthetőségének időpontja: a munkakör a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

 

A pályázat benyújtásának határideje: 2016. december 22.

 

A pályázat benyújtásának módja:

  • A pályázatot zárt borítékban a Nefelejcs Óvoda címére lehet benyújtani: 2118 Dány, Tavasz u. 4. Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 206/2016., valamint a munkakör megnevezését: óvodapedagógus.
  • Elektronikus úton Kővágó Márta részére az ovoda@dany.hu e-mail címen keresztül

 

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Kővágó Márta nyújt, a 06-30-328-7386-os telefonszámon.

 

A pályázat elbírálásának határideje: 2017. január 10.

 

A KÖZIGÁLLÁS publikálás időpontja: 2016. november 15.

Rendőrségi elérhetőségek

Dányi rendőri elérhetőségek:

Pincér Zsófia - 0620/3283726; őrsparancsnok


Benkovits Ildikó - 0670/3792130; őrsparancsnok


Soós László KMB
Gelencsér István KMB

Központi telefonszám:
06-70-3872693

Település arculati kézikönyv

 A Települési arculati kézikönyv tervezete megtalálható:

Település arculati kézikönyv

Településképi rendelet tervezet

Gódor Lajosné
polgármester

 

Influenza elleni védőoltás

Hatályos HÉSZ és tervlapok

Partner linkek

Kérjük, kattintson az elérni kívánt képre (linkre):

Zöldhíd tájékoztató

/Kattintson a tájékozatóért!/

Közérdekű információk

Autóbusz menetrend 
/kattintson ide/

 

Dány Község
Önkormányzati Hivatal

2118 Dány, Pesti út 1.

Tel.: (28)-597-130
(30)-628-38-98,(30)-628-33-59

Fax: (28)-597-131

 

Rendőrségi fogadóórák (kattintson ide)

 

Egészségügy:

Dr. Kemény András, háziorvos
Dány, Szt. Imre tér 8.
06-28-464118

Dr. Seereiner Oszkár, fogorvos
Dány, Tavasz u. 2/a.
06-28-464635

Dr. Nagy Ildikó, gyermekorvos

Dány, Tavasz u. 2/a
06-30/848-05-50

 

Nagyné Schwarz Gabriella, védőnő

Dány, Tavasz u. 2/a
06-20/2940705


 

Központi orvosi ügyelet:

Tura, Petőfi S. tér 2.

06-28-466038

Gyógyszertár:

Szent Jakab Gyógyszertár
2118, Dány, Fő út 12.

 

Oktatási intézmények:

 

Széchenyi István Általános Iskola

2118 Dány, Szent Imre tér 1.
Tel/fax: 06-28-464-695
Mobil: 06-30-327-96-94
Web: www.danyisk.hu

 

Önkormányzati Zeneiskola

2118 Dány, Szent Imre tér 1.
Tel/fax: 06-28-464-489
Mobil: 06-30-327-98-22
 

Nefelejcs Napköziotthonos Óvoda

2118 Dány, Tavasz u. 4
Tel./Fax: 06-28-464-006
Mobil: 06-30-328-7386