Pest m.-i békéltető testület

Települési képv. sorsolás

Települési képviselő sorsolás:

HVB határozat

/Kattintson a megtekinteni kívánt linkre!/

Jelenlegi hely

Címlap

Pályázat óvodapedagógus munkakör betöltésére

Dányi Nefelejcs Óvoda

a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet
Dányi Nefelejcs Óvoda
Óvodapedagógus

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Pest megye, 2118 Dány, Tavasz utca 4.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

óvodapedagógusi feladatok ellátása munkaköri leírás alapján

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

•         Főiskola,

•         Óvónői Szakközépiskolában szerzett érettségi bizonyítvány 1996.szeptember 1 napjáig - Legalább 3-5 év szakmai tapasztalat,

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

•         Főiskola,

•         Óvónői Szakközépiskolában szerzett érettségi bizonyítvány 1996.szeptember 1 napjáig - Legalább 3-5 év szakmai tapasztalat,

Elvárt kompetenciák:

•         Jó szintű gyermekszeretet, rugalmasság, csapatmunka, empátia, terhelhetőség,,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

•         3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány, iskolai végzettséget igazoló okiratok másolata, szakmai önéletrajz, hozzájárulás a személyes adatok kezeléséhez a pályázattal összefüggésbena

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2017. szeptember 29.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Kővágó Márta nyújt, a 06 30 328 7386 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

•         Postai úton, a pályázatnak a Dányi Nefelejcs Óvoda címére történő megküldésével (2118 Dány, Tavasz utca 4. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 125/2017 , valamint a munkakör megnevezését: Óvodapedagógus. [MB1]

és

•         Elektronikus úton Kővágó Márta részére a ovoda@dany.hu E-mail címen keresztül

•         Személyesen: Kővágó Márta, Pest megye, 2118 Dány, Tavasz utca 4. . [MB2]

A pályázat elbírálásának határideje: 2017. október 6.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

•         www.dany.hu - 2017. augusztus 28.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

A Dányi Nefelejcs Óvodába keresünk főiskolát végzett, gyermekszerető, lelkes, fiatal,kreatív, a szakma iránt elhivatott óvodapedagógust, aki hosszútávú, stabil, jó hangulatú munkahelyet keres.

 

 


Rendőrségi elérhetőségek

Dányi rendőri elérhetőségek:

Pincér Zsófia - 0620/3283726; őrsparancsnok


Benkovits Ildikó - 0670/3792130; őrsparancsnok


Soós László KMB
Gelencsér István KMB

Központi telefonszám:
06-70-3872693

Település arculati kézikönyv

 A Települési arculati kézikönyv tervezete megtalálható:

Település arculati kézikönyv

Településképi rendelet tervezet

Gódor Lajosné
polgármester

 

Influenza elleni védőoltás

Hatályos HÉSZ és tervlapok

Partner linkek

Kérjük, kattintson az elérni kívánt képre (linkre):

Zöldhíd tájékoztató

/Kattintson a tájékozatóért!/

Közérdekű információk

Autóbusz menetrend 
/kattintson ide/

 

Dány Község
Önkormányzati Hivatal

2118 Dány, Pesti út 1.

Tel.: (28)-597-130
(30)-628-38-98,(30)-628-33-59

Fax: (28)-597-131

 

Rendőrségi fogadóórák (kattintson ide)

 

Egészségügy:

Dr. Kemény András, háziorvos
Dány, Szt. Imre tér 8.
06-28-464118

Dr. Seereiner Oszkár, fogorvos
Dány, Tavasz u. 2/a.
06-28-464635

Dr. Nagy Ildikó, gyermekorvos

Dány, Tavasz u. 2/a
06-30/848-05-50

 

Nagyné Schwarz Gabriella, védőnő

Dány, Tavasz u. 2/a
06-20/2940705


 

Központi orvosi ügyelet:

Tura, Petőfi S. tér 2.

06-28-466038

Gyógyszertár:

Szent Jakab Gyógyszertár
2118, Dány, Fő út 12.

 

Oktatási intézmények:

 

Széchenyi István Általános Iskola

2118 Dány, Szent Imre tér 1.
Tel/fax: 06-28-464-695
Mobil: 06-30-327-96-94
Web: www.danyisk.hu

 

Önkormányzati Zeneiskola

2118 Dány, Szent Imre tér 1.
Tel/fax: 06-28-464-489
Mobil: 06-30-327-98-22
 

Nefelejcs Napköziotthonos Óvoda

2118 Dány, Tavasz u. 4
Tel./Fax: 06-28-464-006
Mobil: 06-30-328-7386