Pest m.-i békéltető testület

Települési képv. sorsolás

Települési képviselő sorsolás:

HVB határozat

/Kattintson a megtekinteni kívánt linkre!/

Jelenlegi hely

Címlap

Járműbeszerzési felhívás

Ajánlatkérő előírja, hogy a dokumentációt ajánlatonként legalább egy ajánlattevőnek, vagy az ajánlatban megjelölt alvállalkozónak át kell vennie, vagy le kell töltenie, mely letöltést, illetve átvételt az ajánlatkérőnek megküldött regisztrációs lappal kell igazolni.
A regisztrációs lapot a következő címre és módon lehet elküldeni: telefon/fax: 06-1-269-3792 e-mail: balazs@drkadar.eu

A személyes átvételt is biztosítjuk. 
 ________________________________________

Kiegészítő tájékoztatás - „Járműbeszerzés a „Dány Község működő csatornahálózatának rekonstrukciója” (pályázat azonosító száma: KEOP-1.2.0/09-11-2013-0019) építési beruházás megvalósítása körében” :

 

Tisztelt Ajánlattevők!

Csatoltan a tárgyi eljárásban a kiegészítő tájékoztatás.

Ajánlatkérő tájékoztatja az ajánlattevőket, hogy a Kbt. 42. § (3) bekezdése és a 45. § (3) bekezdésére tekintettel az ajánlattételi határidőt meghosszabbítja. Az ajánlattételi határidő ennek megfelelően 2015. július 13-án 13:00 órára módosul. A jelen kiegészítő tájékoztatás tartalmának megfelelően módosított Ajánlattételi Dokumentáció az ajánlatkérő www.dany.hu honlapjáról letölthető.

Kérem, hogy a kiegészítő tájékoztatás átvételét e-mailben visszaigazolni szíveskedjenek!

__________________________________________________

Tisztelt Ajánlattevők!

 

Csatoltan a tárgyi eljárásban a II. számú kiegészítő tájékoztatás.(Kiegészítő Tájékoztatás 2.pdf; Előzetes Vitarendezés - válasz.pdf)

 

Tájékoztatom az Ajánlattevőket arról is, hogy az eljárásban előzetes vitarendezési kérelem került benyújtásra, mely kérelemre a választ az ajánlattevő jelent levele mellékleteként megküldi az előzetes vitarendezést kezdeményező gazdasági szereplőnek, valamint az eljárás ajánlattételi dokumentációját letöltő és a regisztrációs lapot visszaküldő, így az ajánlatkérő által ismert érdeklődő gazdasági szereplők részére.

 

A kiegészítő tájékoztatás és a jogorvoslati kérelemre adott válasz az ajánlatkérő www.dany.hu honlapjáról is letölthető.

 

Kérem, hogy a kiegészítő tájékoztatás átvételét e-mailben visszaigazolni szíveskedjenek!

Rendőrségi elérhetőségek

Dányi rendőri elérhetőségek:

Pincér Zsófia - 0620/3283726; őrsparancsnok


Benkovits Ildikó - 0670/3792130; őrsparancsnok


Soós László KMB
Gelencsér István KMB

Központi telefonszám:
06-70-3872693

Település arculati kézikönyv

 A Települési arculati kézikönyv tervezete megtalálható:

Település arculati kézikönyv

Településképi rendelet tervezet

Gódor Lajosné
polgármester

 

Influenza elleni védőoltás

Hatályos HÉSZ és tervlapok

Partner linkek

Kérjük, kattintson az elérni kívánt képre (linkre):

Zöldhíd tájékoztató

/Kattintson a tájékozatóért!/

Közérdekű információk

Autóbusz menetrend 
/kattintson ide/

 

Dány Község
Önkormányzati Hivatal

2118 Dány, Pesti út 1.

Tel.: (28)-597-130
(30)-628-38-98,(30)-628-33-59

Fax: (28)-597-131

 

Rendőrségi fogadóórák (kattintson ide)

 

Egészségügy:

Dr. Kemény András, háziorvos
Dány, Szt. Imre tér 8.
06-28-464118

Dr. Seereiner Oszkár, fogorvos
Dány, Tavasz u. 2/a.
06-28-464635

Dr. Nagy Ildikó, gyermekorvos

Dány, Tavasz u. 2/a
06-30/848-05-50

 

Nagyné Schwarz Gabriella, védőnő

Dány, Tavasz u. 2/a
06-20/2940705


 

Központi orvosi ügyelet:

Tura, Petőfi S. tér 2.

06-28-466038

Gyógyszertár:

Szent Jakab Gyógyszertár
2118, Dány, Fő út 12.

 

Oktatási intézmények:

 

Széchenyi István Általános Iskola

2118 Dány, Szent Imre tér 1.
Tel/fax: 06-28-464-695
Mobil: 06-30-327-96-94
Web: www.danyisk.hu

 

Önkormányzati Zeneiskola

2118 Dány, Szent Imre tér 1.
Tel/fax: 06-28-464-489
Mobil: 06-30-327-98-22
 

Nefelejcs Napköziotthonos Óvoda

2118 Dány, Tavasz u. 4
Tel./Fax: 06-28-464-006
Mobil: 06-30-328-7386