Széchenyi 2020 pályázat

Választás 2024

PÁLYÁZAT

Magyar Falu Program

_______________________

KEHOP-5.4.1 – „Szemléletformáló programok megvalósítása Dányon”
kérdőív /Kattintson ide!!/

_______________________

Szemléletformáló programok megvalósítása Dányon:

/Kattintson ide!/

_______________________

Dányi Hagyományos Ízek Fesztiválja:


/Kattintson ide!/

 

 

Ebrendész elérhetősége

Sipos József ebrendész

06-20-203-2359

 

Pest m.-i békéltető testület

Jelenlegi hely

Címlap

Pályázat szervezeti egység vezető (Művelődési Ház és Könyvtár) munkakörre

 

PÁLYÁZATI KIÍRÁS

 

Dány Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 39/2020. (X.30.) EMMI rendelet alapján pályázatot ír ki a

 

Kossuth Lajos Művelődési Ház és Könyvtár

 

SZERVEZETI EGYSÉG VEZETŐ

(vezető állású munkavállaló)

állásának betöltésére.

 

A munkaviszony (vezetői megbízás) időtartama:

határozott idejű 2023.02.01-től 2028.01.31-ig tartó munkaviszony

 

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő (heti 40 óra)

 

A munkavégzés helye:

Kossuth Lajos Művelődési Ház és Könyvtár

2118 Dány, Pesti út 5.

 

A munkakörhöz tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

 • A képviselő-testület által és a jogszabályokban meghatározott közművelődési célok és programok megvalósítása, a közművelődési rendeletben és közművelődési megállapodásban meghatározott alapszolgáltatások biztosítása
 • Az intézmény alapító okiratában foglalt feladatok ellátása
 • A település közművelődési tevékenységének, a helyi ünnepségek lebonyolításának, a helyi klubok, önszerveződő közösségek tevékenységének koordinálása
 • A helyi kulturális programok, előadások, kiállítások, versenyek megszervezése, zökkenőmentes lebonyolítása
 • Részt vesz az intézmény éves beszámolójának és munkatervének, az intézmény stratégiájának és rövid távú feladatainak készítésében
 • Intézményi szinten összefogja a pályázatok elkészítését, elszámolását.

 

Munkabér és juttatások:

A munkabér és egyéb juttatások megállapítására a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény rendelkezései az irányadók.

 

Pályázati feltételek:

 • magyar állampolgárság,
 • büntetlen előélet, ne álljon a foglalkozás gyakorlásától eltiltás hatálya alatt,
 • cselekvőképesség,
 • a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi CXL. törvény 94. §-ban meghatározott feltételeknek való megfelelés
 • a kulturális intézményben foglalkoztatottak munkaköreiről és foglalkoztatási követelményeiről, az intézményvezetői pályázat lefolytatásának rendjéről, valamint egyes kulturális tárgyú rendeletek módosításáról szóló 39/2020. (X.30.) EMMI rendelet 1. mellékletében meghatározott követelmények:
 • felsőfokú végzettség és közművelődési szakképzettség, illetve nem szakirányú felsőfokú végzettség és felsőfokú közművelődési szakirányú szakképesítés,
 • végzettségének, szakképzettségének vagy szakvizsgájának és egyben az intézmény alaptevékenységének megfelelő feladatkörben legalább ötéves szakmai gyakorlat,
 • kiemelkedő szakmai vagy szakirányú tudományos tevékenység végzése
 • 120 órás államháztartási és vezetési ismereteket nyújtó, legalább 120 órás képzés igazolt elvégzése. Ennek hiányában a vezető állású munkavállalói munkakör betöltését követő két éven belül köteles a képzést elvégezni, és az azt igazoló okiratot be kell mutatni a munkáltatói jogkör gyakorlójának. Aki a képzést határidőben nem végzi el, és a képzés elvégzését igazoló okiratot nem mutatja be, a munkakörben nem foglalkoztatható tovább. Mentesül a képzés elvégzése alól, aki jogász vagy közgazdász szakképzettséggel rendelkezik, vagy a képzést az intézményvezetői munkakör betöltését megelőzően elvégezte, és azt okirattal igazolja.     

 

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

- hasonló területen szerzett legalább 3-5 éves vezetői tapasztalat,

- szociális szakvizsga megléte

- könyvtáros szakirányú végzettség

- jó szervező, kommunikációs és kapcsolatteremtő képesség

 

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 • Részletes szakmai önéletrajz.
 • Motivációs levél
 • Az iskolai végzettséget, képzettségeket, szakmai gyakorlatot, nyelvismeretet igazoló okmányok másolata
 • Szakmai és vezetési program, szakmai helyzetelemzésre épülő fejlesztési elképzelések
 • az államháztartási és vezetési ismereteket nyújtó tanfolyam elvégzését igazoló okirat másolata vagy nyilatkozat arról, hogy a tanfolyam elvégzését a megbízástól számított 2 éven belül vállalja
 • 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány
 • A pályázó nyilatkozata arról, hogy:
  • a személyes adatainak kezeléséhez a pályázati eljárással összefüggésben hozzájárul,
  • a pályázat elbírálásában részt vevők a teljes pályázati anyagát megismerhetik, abba betekinthetnek
  • a pályázat nyilvános vagy zárt bizottsági és képviselő-testületi ülésen történő tárgyalásához járul hozzá.
  • nem áll cselekvőképességet kizáró vagy korlátozó gondnokság alatt.
  • összeférhetetlenségi nyilatkozat az Mt. 211. §-a alapján
  • vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása a megbízás esetén

 

A pályázat benyújtásának határideje:

2023. január 10.

 

A pályázat benyújtásának módja:

 • Elektronikus úton Gódor Lajosné polgármester részére, a polgarmester@dany.hu e-mail címen keresztül.

 

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

Az érvényes pályázatot benyújtó pályázót a pályázati határidő lejártát követő harminc napon belül a munkáltatói jogkör gyakorlója által létrehozott – a kulturális intézmény alapfeladatait érintően szakértelemmel rendelkező tagokból (39/2020. (X.30.) EMMI rendelet 6. § szerint) álló – bizottság hallgatja meg, és a pályázati határidő lejártát követő hatvan napon belül dönt.

 

A pályázatot kiíró fenntartja a jogot, hogy a pályázati eljárást eredménytelenné nyilvánítsa.

A munkaszerződés megkötésekor három hónap próbaidő kerül kikötésre.

 

A pályázatok elbírálásának határideje, és ideje:

2023. január 31.

 

A pályázati kiírás közzétételének helye:

www.dany.hu

 

Rendőrségi elérhetőségek

Dányi rendőri elérhetőségek:


Központi telefonszám:

112
 

Hatályos HÉSZ és tervlapok

Partner linkek

Kérjük, kattintson az elérni kívánt képre (linkre):

Közérdekű információk

Menetrendek
/kattintson ide/
 

Dány Község
Önkormányzati Hivatal

2118 Dány, Pesti út 1.

Tel.: (28)-597-130
(30)-628-38-98,(30)-628-33-59

Fax: (28)-597-131

 

 

Egészségügy:

dr. Kemény András, háziorvos
Dány, Tavasz u. 2.
Tel.: +3628464118
1. sz. háziorvosi körzet
Hétfő: 8.00-12.00
Kedd: 8.00-12.00
Szerda: 14.00-18.00
Csütörtök: 13.00-16.00
Péntek: 8.00-11.00

dr. Vajna-Balchandani Anna, háziorvos
Dány, Tavasz u. 2.
Tel: +3628464018
2. sz.  háziorvosi körzet
Hétfő: 13.00-16.00
Kedd: 13.00-16.00
Szerda: 8.00-12.00
Csütörtök: 8.00-12.00
Péntek: 11.00-14.00

Dr. Fábián Adrienne, fogorvos
Dány, Tavasz u. 2.
06-28-464635

Dr. Nagy Ildikó, gyermekorvos
Dány, Tavasz u. 2.
06-28-700200
06-30/848-05-50

RENDELÉSI IDŐ:
Hétfő: 08.30-12.30
Kedd: 13.00-16.00
Szerda: 8.30-12.00
Csütörtök: 13.00-16.00
Péntek: 08.30-12.00

TANÁCSADÁS:
Kedd: 08.30-12.00

ISKOLA EGÉSZSÉGÜGY:
Csütörtök: 09.00-12.00

Védőnők:
Dány, Tavasz u. 2.
06-20/2940705

Központi orvosi ügyelet:
2100 Gödöllő, Szabadság tér 3.
Tel: 06/70-3703-104
Ügyeleti idő:
Hétköznap: 18:00 - 08:00
Hétvége: 08:00 - 08:00
Országos Mentőszolgálat: 112

Gyógyszertár:
Szent Jakab Gyógyszertár
2118, Dány, Fő út 12.

 

Oktatási intézmények:

Széchenyi István Általános Iskola
2118 Dány, Szent Imre tér 1.
Mobil: 06-30-733-5823
Web: https://szechenyi-dany.edu.hu/

Dányi Alapfokú Művészeti Iskola
2118 Dány, Szent Imre tér 1.
Mobil: 06-30-327-9822
Web: https://zeneiskoladany.edu.hu/

Nefelejcs Napköziotthonos Óvoda
2118 Dány, Tavasz u. 4
Tel./Fax: 06-28-464-006
Mobil: 06 30 / 243-3812
Web: https://ovoda.dany.hu/