PÁLYÁZAT


/Kattintson ide!/

Pest m.-i békéltető testület

Települési képv. sorsolás

Települési képviselő sorsolás:

HVB határozat

/Kattintson a megtekinteni kívánt linkre!/

Jelenlegi hely

Címlap

Rendelet a helyi adókról

Dány Község Önkormányzat Képviselő-testületének

26/2015. (XI. 30.) sz. rendelete

a helyi adókról

 

(Egységes szerkezetben)

Dány Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában és a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 42. § 1. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény 1. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a következő rendeletet alkotja:

Általános rendelkezések

1. §

(1) Az e rendeletben foglalt szabályok a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvényben (továbbiakban Htv.) meghatározott adóalanyokra és adótárgyakra terjednek ki. Jelen rendeletben nem szabályozott kérdésekben a Htv. és az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvényben foglaltak az irányadók.

(2) Dány Község Önkormányzata

a) magánszemélyek kommunális adóját,

b) helyi iparűzési adót

[1]c) építményadót

vezet be.

Magánszemélyek kommunális adója

2. §

(1) Kommunális adó fizetési kötelezettség terheli azt a személyt, aki az önkormányzat illetékességi területén

a) lakás és nem lakás céljára szolgáló épület, épületrész,

b) belterületi beépítetlen földrészlet (telek),

c) külterületi üdülő övezetben lévő beépítetlen földrészlet (telek)

    tulajdonjogával rendelkezik, vagy az azt terhelő vagyoni értékű jog jogosultja,

d) nem magánszemély tulajdonában álló lakás bérleti jogával rendelkezik.

(2) Az adó évi mértéke az 1 §-ban meghatározott adótárgyanként, illetőleg lakásbérleti jogonként 8.000.- Ft.

 

Helyi iparűzési adó

3. §

(1) Adóköteles az önkormányzat illetékességi területén állandó és ideiglenes jelleggel végzett vállalkozási (iparűzési) tevékenység.

(2) Az adó mértéke állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység esetén az adóalap 1,8 %-a.

(3) Ideiglenes jelleggel végzett iparűzési tevékenység esetén az adó mértéke naptári naponként 5.000.- Ft.

[2]3/A. §

Építményadó

(1) Adóköteles az önkormányzat illetékességi területén lévő ingatlanon elhelyezett, a Településkép védelméről szóló 2016.évi LXXIV. törvény szerinti reklámhordozó.

(2) Az adó alapja a reklámhordozó reklámközzétételre használható, m2-ben – két tizedesjegy pontossággal – számított felülete.

(3) Az adó évi mértéke  12.000 Ft/m2..

Záró rendelkezések

4. §

(1) E rendelet 2016. január 1. napján lép hatályba.

(2) E rendelet hatályba lépésével egyidejűleg az építményadóról szóló 9/1998. (1999.I.1.) önkormányzati rendelet, a magánszemélyek kommunális adójáról szóló 17/2004. (XII.6.) önkormányzati rendelet, valamint a helyi iparűzési adóról szóló 11/1995. (1996.I.1.) önkormányzat rendelet hatályát veszti.

 

 

Gódor Lajosné                                               Pervainé Hangodi Ágnes

  polgármester                                                            jegyző

 

 

 

 

Egységes szerkezetbe foglalva: 2017. december 1.
[1] Beemelte a 30/2017.(XI. 30.) ö.rendelet

Hatályba lép: 2018.01.01.

[2] Beemelte a 30/2017. (XI. 30.) ö.rendelet

Hatályba lép: 2018.01.01.

 

 

Rendőrségi elérhetőségek

Dányi rendőri elérhetőségek:

Orosz Eszter hadnagy - 0670/3351462; őrsparancsnok


Soós László KMB
Gelencsér István KMB

Központi telefonszám:
06-70-3872693

Település arculati kézikönyv

 A Települési arculati kézikönyv tervezete megtalálható:

Település arculati kézikönyv

Településképi rendelet tervezet

Gódor Lajosné
polgármester

 

Influenza elleni védőoltás

Hatályos HÉSZ és tervlapok

Partner linkek

Kérjük, kattintson az elérni kívánt képre (linkre):

Zöldhíd tájékoztató

/Kattintson a tájékozatóért!/

Közérdekű információk

Vasúti menetrend változás
/kattintson ide/

Autóbusz menetrend változás 2019.02.01.
/kattintson ide/

Autóbusz menetrend 
/kattintson ide/

 

Dány Község
Önkormányzati Hivatal

2118 Dány, Pesti út 1.

Tel.: (28)-597-130
(30)-628-38-98,(30)-628-33-59

Fax: (28)-597-131

 

Rendőrségi fogadóórák (kattintson ide)

 

 

ÉMÁSZ dányi ügyfélfogadási ideje:

Hétfő: 800 - 1200 -ig
Csütörtök: 1400 - 1800 -ig.

 

Egészségügy:

Dr. Kemény András, háziorvos
Dány, Tavasz u. 2/A.
Tel.: +3628464118

1. sz. háziorvosi körzet
Hétfőtől - péntekig 8.00-tól 12.00 óráig

2. sz. (helyettesített) háziorvosi körzet
Dány, Tavasz u. 2/a.
Tel: +3628464018
Hétfőtől - péntekig 12.00-től 14.00 óráig.

Mindkét körzet betegei részére kedden délutáni rendelés is van 16.30-tól 18.00 óráig.

Dr. Seereiner Oszkár, fogorvos
Dány, Tavasz u. 2/a.
06-28-464635

Dr. Nagy Ildikó, gyermekorvos
Dány, Tavasz u. 2/a
06-30/848-05-50

Nagyné Schwarz Gabriella, védőnő
Dány, Tavasz u. 2/a
06-20/2940705

Központi orvosi ügyelet:
Tura, Petőfi S. tér 2.
06-28-466038

Gyógyszertár:
Szent Jakab Gyógyszertár
2118, Dány, Fő út 12.

 

Oktatási intézmények:

Széchenyi István Általános Iskola
2118 Dány, Szent Imre tér 1.
Tel/fax: 06-28-464-695
Mobil: 06-30-733-0417
Web: www.danyisk.hu

Önkormányzati Zeneiskola
2118 Dány, Szent Imre tér 1.
Tel/fax: 06-28-464-489
Mobil: 06-30-327-9822
 

Nefelejcs Napköziotthonos Óvoda
2118 Dány, Tavasz u. 4
Tel./Fax: 06-28-464-006
Mobil: 06-30-328-7386