PÁLYÁZAT


/Kattintson ide!/

Pest m.-i békéltető testület

Települési képv. sorsolás

Települési képviselő sorsolás:

HVB határozat

/Kattintson a megtekinteni kívánt linkre!/

Jelenlegi hely

Címlap

Rendelet az egészségügyi alapellátás körzeteinek meghatározásáról

Dány Község Önkormányzat Képviselő-testületének
25/2015. (XI. 2.) önkormányzati rendelete
az egészségügyi alapellátás körzeteinek meghatározásáról

 

Dány Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében rögzített eredeti jogalkotói hatáskörében eljárva figyelemmel Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13.§ (1) bekezdés 4. pontjában, továbbá az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény 152. § (2) bekezdésében, valamint  az önálló orvosi tevékenységről szóló, 2000. évi II. törvény 2.§ (2) bekezdésében foglaltakra az alábbiakat rendeli el:

A rendelet célja, hatálya

1.§

 (1) Az önkormányzat a település lakosságának egészségügyi ellátása érdekében Dány község területén felnőtt háziorvosi, gyermek háziorvosi, fogorvosi és védőnői körzetet alakít ki.

(2) E rendelet rendelkezéseit Dány község közigazgatási határain belül működő, az egészségügyi alapellátások körébe tartozó

a) háziorvosi ellátásra

b) házi gyermekorvosi ellátásra

c) fogorvosi alapellátásra

d) védőnői ellátásra

kell alkalmazni.

(3) Az önkormányzat az egészségügyi alapellátásokat

a) közalkalmazotti jogviszonyban, vagy

b) az önkormányzattal kötött megállapodás alapján egyéni és társas vállalkozó orvosokkal, védőnővel látja el.

 

Háziorvosi körzet

 

2.§.

 

Az ellátási területen két háziorvosi körzet működik területi ellátási kötelezettséggel.

A körzetekhez tartozó közterületeket a melléklet tartalmazza.

 

 

Házi gyermekorvosi körzet

3.§

Az ellátási területen egy házi gyermekorvosi körzet működik a község teljes területére kiterjedő területi ellátási kötelezettséggel.

 

 

 

Fogorvosi körzet

4.§

Az ellátási területen egy fogorvosi körzet működik a község teljes területére kiterjedő területi ellátási kötelezettséggel.

 

Védőnői körzet

5.§

Az ellátási területen két védőnői körzet működik területi ellátási kötelezettséggel.

A körzetekhez tartozó közterületek megegyeznek a  mellékletben foglaltakkal.

 

 

Záró rendelkezés

 

6.§.

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, egyúttal hatályát veszti Dány Község Önkormányzatának az orvosi körzetek kialakításáról szóló 11/2006. (X. 04.) számú. rendelete.

 

Dány, 2015.október 29.

 

 

Gódor Lajosné                  Pervainé Hangodi Ágnes
polgármester                               jegyző

                                  

 

Záradék:

A rendelet kihirdetve:
2015. november 2.

Pervainé Hangodi Ágnes jegyző

 

 

 

 

 

Melléklet a 25/2015. (XI. 2.) ö.rendelethez

 

Háziorvosi  körzetekhez tartozó közterületek

 

  1. számú körzet utcái

 

Széchenyi

Zsámboki

Sipos

Valkói

Damjanich

Malom

Rákóczi

Pesti út 1-11/C-ig, 2-2/A, 2/B,

Kossuth

Temető

Zöld

Vásártér

Jókai

Bartók Béla

Szondi 29-37-ig, 16-22-ig,

Zrínyi 13-25-ig, 32-44-ig,

Thököly 23-37-ig, 14-32ig,

Hunyadi 26-46-ig, 25-47-ig

Akácfa 2-28-ig

Kandó Kálmán

Rét

Templom

Deák krt.

Szent Imre tér

 

 Dány- Szent Egyed (Tópart):

 Fácán

 Fűzfa

 Horgász

 Keszeg

 Kecsege

 Nagyvölgyi

 Peres dűlők

 Rezeda

 Rozmaring

Tóparti

Tulipán

 

2. számú körzet utcái

 

Tavasz

Kisköz

Nyár

Virág

Rózsa

Szőlő krt

Arany János

Vörösmarty

Petőfi

Táncsics

Ady Endre

Pesti 15-43-ig, 4-50-ig

Piac tér

Szabadság

Szabadság tér

Árpád

Szondi 1-27-ig, 2-14-ig

Zrínyi 1-11-ig, 2-30-ig

Thököly 1-21-ig, 2-12-ig

Hunyadi 1-23-ig, 2-24-ig

Akácfa 30-52-ig

Bocskai

Dózsa

Bethlen

 

 

Dány-Szentkirály:

Andrássy, Bólyai

 Gábor Áron

 Gyöngyvirág

 Korona

 Kőrösi Csoma

 Szent István

 Tamási Áron

 Tápió                        

 

Rendőrségi elérhetőségek

Dányi rendőri elérhetőségek:

Orosz Eszter hadnagy - 0670/3351462; őrsparancsnok


Soós László KMB
Gelencsér István KMB

Központi telefonszám:
06-70-3872693

Település arculati kézikönyv

 A Települési arculati kézikönyv tervezete megtalálható:

Település arculati kézikönyv

Településképi rendelet tervezet

Gódor Lajosné
polgármester

 

Influenza elleni védőoltás

Hatályos HÉSZ és tervlapok

Partner linkek

Kérjük, kattintson az elérni kívánt képre (linkre):

Zöldhíd tájékoztató

/Kattintson a tájékozatóért!/

Közérdekű információk

Vasúti menetrend változás
/kattintson ide/

Autóbusz menetrend változás 2019.02.01.
/kattintson ide/

Autóbusz menetrend 
/kattintson ide/

 

Dány Község
Önkormányzati Hivatal

2118 Dány, Pesti út 1.

Tel.: (28)-597-130
(30)-628-38-98,(30)-628-33-59

Fax: (28)-597-131

 

Rendőrségi fogadóórák (kattintson ide)

 

 

ÉMÁSZ dányi ügyfélfogadási ideje:

Hétfő: 800 - 1200 -ig
Csütörtök: 1400 - 1800 -ig.

 

Egészségügy:

Dr. Kemény András, háziorvos
Dány, Tavasz u. 2/A.
Tel.: +3628464118

1. sz. háziorvosi körzet
Hétfőtől - péntekig 8.00-tól 12.00 óráig

2. sz. (helyettesített) háziorvosi körzet
Dány, Tavasz u. 2/a.
Tel: +3628464018
Hétfőtől - péntekig 12.00-től 14.00 óráig.

Mindkét körzet betegei részére kedden délutáni rendelés is van 16.30-tól 18.00 óráig.

Dr. Seereiner Oszkár, fogorvos
Dány, Tavasz u. 2/a.
06-28-464635

Dr. Nagy Ildikó, gyermekorvos
Dány, Tavasz u. 2/a
06-30/848-05-50

Nagyné Schwarz Gabriella, védőnő
Dány, Tavasz u. 2/a
06-20/2940705

Központi orvosi ügyelet:
Tura, Petőfi S. tér 2.
06-28-466038

Gyógyszertár:
Szent Jakab Gyógyszertár
2118, Dány, Fő út 12.

 

Oktatási intézmények:

Széchenyi István Általános Iskola
2118 Dány, Szent Imre tér 1.
Tel/fax: 06-28-464-695
Mobil: 06-30-733-0417
Web: www.danyisk.hu

Önkormányzati Zeneiskola
2118 Dány, Szent Imre tér 1.
Tel/fax: 06-28-464-489
Mobil: 06-30-327-9822
 

Nefelejcs Napköziotthonos Óvoda
2118 Dány, Tavasz u. 4
Tel./Fax: 06-28-464-006
Mobil: 06-30-328-7386