Pest m.-i békéltető testület

Települési képv. sorsolás

Települési képviselő sorsolás:

HVB határozat

/Kattintson a megtekinteni kívánt linkre!/

Jelenlegi hely

Címlap

Pályázat kisgyermeknevelő-gondozó állásra

Iktatószám:2016/05/30/02

Pályázat kisgyermeknevelő-gondozó állásra

Dány Község Önkormányzata által működtetett Dányi Bóbita Szociális és Gyermekjóléti Alapszolgáltatási Központ a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet 1 fő kisgyermeknevelő-gondozó munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozott idejű közalkalmazotti jogviszony

2019. 06. 30-ig terjedő határozott időtartamú jogviszony

Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő

A munkavégzés helye: Pest megye, 2118 Dány, Szabadság út 8-12.

A munkakörbe tartozó feladatok: A bölcsődei ellátásra jogosult gyermekek (20 hetes -3 éves) napközbeni ellátása, szakszerű gondozása és nevelése.

Illetmény és juttatások: az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:

 • A 15/1998. (IV. 30.) NM rendelet 2. mellékletében előírt szakképesítés.
 • magyar állampolgárság, büntetlen előélet, cselekvőképesség, egészségügyi alkalmasság.

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

 • szakmai gyakorlat,
 •  gyermekszerető, gyermekközpontú hozzáállás,
 •  kreativitás,
 • jó kommunikációs és empátiás készség.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 • Fényképes szakmai önéletrajz
 • Képesítést igazoló bizonyítvány másolata
 • Három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány
 • Motivációs levél
 • Nyilatkozat, hogy a pályázóval szemben a Gyvt. 15§(8) bekezdése szerinti kizáró okok nem állnak fenn.

A munkakör betölthetőségének időpontja:

 A munkakör a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2016. június 21.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Gálné Czeglédi Henrietta intézményvezető nyújt, a 06-30-509-2522 telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja: postai úton, a pályázatnak a Dányi Bóbita Szociális és Gyermekjóléti Alapszolgáltatási Központ címére történő megküldésével (2118 Dány, Szabadság út 8-12). Kérjük a borítékon feltüntetni az iktatószámot: 2016/05/30/02, valamint a munkakör megnevezését: kisgyermeknevelő-gondozó.

A pályázat elbírálásának módja, rendje: A pályázatról - a pályázati anyagok és esetleges személyes meghallgatás alapján - az intézményvezető dönt. A pályázat kiírója fenntartja a jogot arra, hogy csak azokat a pályázókat hallgassa meg személyesen, akiket a benyújtott pályázati anyag alapján alkalmasnak ítél a munkakör betöltésére. A pályázó a sikeres eredményről írásban kap értesítést. Kinevezés esetén 4 hónap próbaidő kerül kikötésre.

A pályázat elbírálásának határideje: 2016. június 23.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

KÖZIGÁLLÁS: 2016. június 6.

Rendőrségi elérhetőségek

Dányi rendőri elérhetőségek:

Orosz Eszter hadnagy - 0670/3351462; őrsparancsnok


Soós László KMB
Gelencsér István KMB

Központi telefonszám:
06-70-3872693

Település arculati kézikönyv

 A Települési arculati kézikönyv tervezete megtalálható:

Település arculati kézikönyv

Településképi rendelet tervezet

Gódor Lajosné
polgármester

 

Influenza elleni védőoltás

Hatályos HÉSZ és tervlapok

Partner linkek

Kérjük, kattintson az elérni kívánt képre (linkre):

Zöldhíd tájékoztató

/Kattintson a tájékozatóért!/

Közérdekű információk

Autóbusz menetrend 
/kattintson ide/

 

Dány Község
Önkormányzati Hivatal

2118 Dány, Pesti út 1.

Tel.: (28)-597-130
(30)-628-38-98,(30)-628-33-59

Fax: (28)-597-131

 

Rendőrségi fogadóórák (kattintson ide)

 

Egészségügy:

Dr. Kemény András, háziorvos
Dány, Tavasz u. 2/A.
Tel.: +3628464118

Hétfő: 8.30-12.30
Kedd: 8.30-12.30; 16.30-18.00
Szerda: 8.30-12.30
Csütörtök: 8.30-12.30
Péntek: 8.30-12.30

Dr. Safadi Tariq, háziorvos
Dány, Tavasz u. 2/a.
Tel: +3628464018
Mobil: +36304895498

Hétfő: 10.00 - 14.00
Kedd: 8.30 - 12.00
Szerda: 10.00 - 14.00
Csütörtök: 15.00 - 19.00
Péntek: 8.30 - 12.00

Dr. Seereiner Oszkár, fogorvos
Dány, Tavasz u. 2/a.
06-28-464635

Dr. Nagy Ildikó, gyermekorvos
Dány, Tavasz u. 2/a
06-30/848-05-50

Nagyné Schwarz Gabriella, védőnő
Dány, Tavasz u. 2/a
06-20/2940705

Központi orvosi ügyelet:
Tura, Petőfi S. tér 2.
06-28-466038

Gyógyszertár:
Szent Jakab Gyógyszertár
2118, Dány, Fő út 12.

 

Oktatási intézmények:

Széchenyi István Általános Iskola
2118 Dány, Szent Imre tér 1.
Tel/fax: 06-28-464-695
Mobil: 06-30-733-0417
Web: www.danyisk.hu

Önkormányzati Zeneiskola
2118 Dány, Szent Imre tér 1.
Tel/fax: 06-28-464-489
Mobil: 06-30-327-9822
 

Nefelejcs Napköziotthonos Óvoda
2118 Dány, Tavasz u. 4
Tel./Fax: 06-28-464-006
Mobil: 06-30-328-7386