Pest m.-i békéltető testület

Települési képv. sorsolás

Települési képviselő sorsolás:

HVB határozat

/Kattintson a megtekinteni kívánt linkre!/

Jelenlegi hely

Címlap

Pályázat családgondozó és gyermekjóléti munkatárs munkakör betöltésére

 

A Dányi Szociális és Gyermekjóléti Alapszolgáltatási Központ

a „Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet

családgondozó és gyermekjóléti munkatárs

munkakör betöltésére.

 

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

 

Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő

 

A munkavégzés helye: 2118 Dány, Szabadság út 8-12.

 

A munkakörbe tartozó lényeges feladatok: a családsegítő és gyermekjóléti szolgálat feladatainak ellátása a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. tv., illetve a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. tv. alapján.

Illetmény és juttatások: Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a „Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

 

Pályázati feltételek:

 • magyar állampolgárság, cselekvőképesség, büntetlen előélet, egészségügyi alkalmasság
 • főiskola, a 15/1998. (IV.30.) NM rendelet család- és gyermekjóléti szolgálatnál előírt szakirányú felsőfokú végzettség,
 • családgondozás vagy gyermekjóléti szolgáltatás területén szerzett legalább 1-3 év szakmai tapasztalat
 • gyakorlott szintű MS Office (irodai alkalmazások).

 

Elvárt kompetenciák:

 • kiváló szintű szociális érzékenység, empátiás készség, problémamegoldó képesség, a munkavégzéshez szükséges jogszabályok ismerete.

 

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 • 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány
 • iskolai végzettséget igazoló okiratok másolata
 • részletes szakmai önéletrajz, motivációs levél
 • a pályázó nyilatkozata arról, hogy a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. tv. 15. §-ának (8) bekezdésében meghatározott ok vele szemben nem áll fenn,
 • hozzájárulás a személyes adatok kezeléséhez a pályázati eljárással összefüggésben.

 

A munkakör betölthetőségének időpontja: a munkakör legkorábban 2017. március 1. napjától tölthető be.

 

A pályázat benyújtásának határideje: 2017. február 10.

 

A pályázat benyújtásának módja:

 • A pályázatot zárt borítékban a Dányi Bóbita Szociális és Gyermekjóléti Alapszolgáltatási Központ címére lehet benyújtani: 2118 Dány, Szabadság út 8-12. Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 1/2017., valamint a munkakör megnevezését: családgondozó és gyermekjóléti munkatárs.
 • Elektronikus úton Gálné Czeglédi Henrietta részére a bolcsode@dany.hu e-mail címen keresztül.

 

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Gálné Czeglédi Henrietta nyújt, a 06-30-509-2522-es telefonszámon.

 

A pályázat elbírálásának határideje: 2017. február 15.

 

A KÖZIGÁLLÁS publikálás időpontja: 2017. január 6.

Rendőrségi elérhetőségek

Dányi rendőri elérhetőségek:

Orosz Eszter hadnagy - 0670/3351462; őrsparancsnok


Soós László KMB
Gelencsér István KMB

Központi telefonszám:
06-70-3872693

Település arculati kézikönyv

 A Települési arculati kézikönyv tervezete megtalálható:

Település arculati kézikönyv

Településképi rendelet tervezet

Gódor Lajosné
polgármester

 

Influenza elleni védőoltás

Hatályos HÉSZ és tervlapok

Partner linkek

Kérjük, kattintson az elérni kívánt képre (linkre):

Zöldhíd tájékoztató

/Kattintson a tájékozatóért!/

Közérdekű információk

Autóbusz menetrend 
/kattintson ide/

 

Dány Község
Önkormányzati Hivatal

2118 Dány, Pesti út 1.

Tel.: (28)-597-130
(30)-628-38-98,(30)-628-33-59

Fax: (28)-597-131

 

Rendőrségi fogadóórák (kattintson ide)

 

Egészségügy:

Dr. Kemény András, háziorvos
Dány, Tavasz u. 2/A.
Tel.: +3628464118

Hétfő: 8.30-12.30
Kedd: 8.30-12.30; 16.30-18.00
Szerda: 8.30-12.30
Csütörtök: 8.30-12.30
Péntek: 8.30-12.30

Dr. Safadi Tariq, háziorvos
Dány, Tavasz u. 2/a.
Tel: +3628464018
Mobil: +36304895498

Hétfő: 10.00 - 14.00
Kedd: 8.30 - 12.00
Szerda: 10.00 - 14.00
Csütörtök: 15.00 - 19.00
Péntek: 8.30 - 12.00

Dr. Seereiner Oszkár, fogorvos
Dány, Tavasz u. 2/a.
06-28-464635

Dr. Nagy Ildikó, gyermekorvos
Dány, Tavasz u. 2/a
06-30/848-05-50

Nagyné Schwarz Gabriella, védőnő
Dány, Tavasz u. 2/a
06-20/2940705

Központi orvosi ügyelet:
Tura, Petőfi S. tér 2.
06-28-466038

Gyógyszertár:
Szent Jakab Gyógyszertár
2118, Dány, Fő út 12.

 

Oktatási intézmények:

Széchenyi István Általános Iskola
2118 Dány, Szent Imre tér 1.
Tel/fax: 06-28-464-695
Mobil: 06-30-733-0417
Web: www.danyisk.hu

Önkormányzati Zeneiskola
2118 Dány, Szent Imre tér 1.
Tel/fax: 06-28-464-489
Mobil: 06-30-327-9822
 

Nefelejcs Napköziotthonos Óvoda
2118 Dány, Tavasz u. 4
Tel./Fax: 06-28-464-006
Mobil: 06-30-328-7386