PÁLYÁZAT


/Kattintson ide!/

Pest m.-i békéltető testület

Települési képv. sorsolás

Települési képviselő sorsolás:

HVB határozat

/Kattintson a megtekinteni kívánt linkre!/

Jelenlegi hely

Címlap

Rendelet a Szociálpolitikai Kerekasztal létrehozásáról


Dány Község Önkormányzata
5/2009.(VIII.06.) számú  rendelete
a Szociálpolitikai Kerekasztal létrehozásáról

 

Dány Község Önkormányzat képviselő-testülete a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. Évi III. törvény 58/B. § (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján az alábbi rendeletet alkotja.

1.§

 

Dány Község Önkormányzata helyi Szociálpolitikai Kerekasztalt hoz létre, a helyi szociálpolitikai feladatok ellátásának elősegítésére, a szolgáltatástervezési koncepcióban meghatározott feladatok megvalósulásának, végrehajtásának folyamatos figyelemmel kísérésére. Az aktív korúak ellátására jogosultak jövőbeni helyzetének tervezése, értékelése céljából.

2.§.

 

(1) A Szociális Kerekasztal tagja:

a.)                Dány Község Önkormányzatának Polgármestere, aki egyben a Szociálpolitikai Kerekasztal elnöke

b.)               Dány Község Jegyzője

c.)                Dány Község Önkormányzatának Szociális Bizottság elnöke

d.)               Dány Község Cigány Kisebbségi Önkormányzat elnöke

e.)                Széchenyi István Általános Iskola igazgatója

f.)                Napköziotthonos Óvoda vezetője

g.)               Dány Község Rehabilitációs Bizottságának elnöke

h.)               Családsegítő Szolgálat

i.)                 Védőnői Szolgálat védőnői

j.)                 Magyar Máltai Szeretet Szolgálat helyi képviselője

 

 

3.§

 

(1)               A Szociálpolitikai Kerekasztal évente legalább egy ülést tart. Az ülést a polgármester hívja össze és vezeti. Az ülést az önkormányzat éves költségvetése megállapítása előtt kell megtartani.

(2)               A Szociálpolitikai Kerekasztal ülésén szavazati joggal rendelkező tagok határozati formában döntenek. A Szociálpolitikai Kerekasztal akkor határozatképes, ha a szavazati joggal rendelkező tagok több mint 50%-a jelen van. Az érvényes határozathoz a megjelent és szavazásban részt vevők egyszerű szótöbbsége szükséges.

(3)               A Szociálpolitikai Kerekasztal tevékenységéről évente beszámol a képviselő-testületnek.

(4)               A Szociálpolitikai Kerekasztal ülései nyilvánosak.

 

4.§

 

E rendelet a kihírdetése napján lép hatályba.

 

Dány, 2009. augusztus

 

Gódor András                                    Jánosik György

 Polgármester                                        mb jegyző

Rendőrségi elérhetőségek

Dányi rendőri elérhetőségek:

Orosz Eszter hadnagy - 0670/3351462; őrsparancsnok


Soós László KMB
Gelencsér István KMB

Központi telefonszám:
06-70-3872693

Település arculati kézikönyv

 A Települési arculati kézikönyv tervezete megtalálható:

Település arculati kézikönyv

Településképi rendelet tervezet

Gódor Lajosné
polgármester

 

Influenza elleni védőoltás

Hatályos HÉSZ és tervlapok

Partner linkek

Kérjük, kattintson az elérni kívánt képre (linkre):

Zöldhíd tájékoztató

/Kattintson a tájékozatóért!/

Közérdekű információk

Vasúti menetrend változás
/kattintson ide/

Autóbusz menetrend változás 2019.02.01.
/kattintson ide/

Autóbusz menetrend 
/kattintson ide/

 

Dány Község
Önkormányzati Hivatal

2118 Dány, Pesti út 1.

Tel.: (28)-597-130
(30)-628-38-98,(30)-628-33-59

Fax: (28)-597-131

 

Rendőrségi fogadóórák (kattintson ide)

 

 

ÉMÁSZ dányi ügyfélfogadási ideje:

Hétfő: 800 - 1200 -ig
Csütörtök: 1400 - 1800 -ig.

 

Egészségügy:

Dr. Kemény András, háziorvos
Dány, Tavasz u. 2/A.
Tel.: +3628464118

1. sz. háziorvosi körzet
Hétfőtől - péntekig 8.00-tól 12.00 óráig

2. sz. (helyettesített) háziorvosi körzet
Dány, Tavasz u. 2/a.
Tel: +3628464018
Hétfőtől - péntekig 12.00-től 14.00 óráig.

Mindkét körzet betegei részére kedden délutáni rendelés is van 16.30-tól 18.00 óráig.

Dr. Seereiner Oszkár, fogorvos
Dány, Tavasz u. 2/a.
06-28-464635

Dr. Nagy Ildikó, gyermekorvos
Dány, Tavasz u. 2/a
06-30/848-05-50

Nagyné Schwarz Gabriella, védőnő
Dány, Tavasz u. 2/a
06-20/2940705

Központi orvosi ügyelet:
Tura, Petőfi S. tér 2.
06-28-466038

Gyógyszertár:
Szent Jakab Gyógyszertár
2118, Dány, Fő út 12.

 

Oktatási intézmények:

Széchenyi István Általános Iskola
2118 Dány, Szent Imre tér 1.
Tel/fax: 06-28-464-695
Mobil: 06-30-733-0417
Web: www.danyisk.hu

Önkormányzati Zeneiskola
2118 Dány, Szent Imre tér 1.
Tel/fax: 06-28-464-489
Mobil: 06-30-327-9822
 

Nefelejcs Napköziotthonos Óvoda
2118 Dány, Tavasz u. 4
Tel./Fax: 06-28-464-006
Mobil: 06-30-328-7386