PÁLYÁZAT

Szemléletformáló programok megvalósítása Dányon:

/Kattintson ide!/

_______________________

Dányi Hagyományos Ízek Fesztiválja:


/Kattintson ide!/

 

 

Pest m.-i békéltető testület

Jelenlegi hely

Címlap

Pályázat jegyző munkakör betöltésére.

Dányi Polgármesteri Hivatal
a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 45.§ (1) bekezdése alapján pályázatot hirdet

jegyző
munkakör betöltésére.

A közszolgálati jogviszony időtartama:
határozatlan idejű közszolgálati jogviszony

Foglalkoztatás jellege:
teljes munkaidő

A vezetői megbízás időtartama:
A vezetői megbízás határozatlan időre szól.

A munkavégzés helye:
2118 Dány, Pesti út 1.

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:
A Polgármesteri Hivatal vezetése, valamint Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. tv. és egyéb jogszabályok által a jegyző feladat- és hatáskörébe utalt feladatok ellátása.

Jogállás, illetmény és juttatások:
A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:

 • magyar állampolgárság, cselekvőképesség, büntetlen előélet

 • egyetem, igazgatásszervezői, vagy állam- és jogtudományi doktori képesítés

 • legalább 5 éves közigazgatási gyakorlat – legalább 1-3 év szakmai tapasztalat

 • felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások)

 • vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása

 • közigazgatási szakvizsga

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

 • a pályázat elbírálása során – azonos feltételek esetén – előnyt jelent az ellátandó munkaterületen szerzett nagyobb szakmai gyakorlat

Elvárt kompetenciák:

 • Pontos, precíz munkavégzés, szakmai elkötelezettség, kiváló együttműködő képesség

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 • A 87/2019. (IV.23.) Korm. rendelet 1. melléklete szerinti önéletrajz, végzettséget igazoló okiratok másolata, 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány, közszolgálati gyakorlat igazolása, jegyzői munkakör ellátásával kapcsolatos szakmai, vezetői elképzelések, nyilatkozat a vagyonnyilatkozati kötelezettség vállalásáról, nyilatkozat arról, hogy a pályázati eljárás során személyes adatainak kezeléséhez hozzájárul, nyilatkozat arról, hogy nem áll cselekvőképességet kizáró, vagy korlátozó gondnokság alatt, valamint alkalmazása esetén kizáró ok, illetve munkaköri összeférhetetlenség nem áll fenn.

A munkakör betölthetőségének időpontja: a munkakör 2020. április 1. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2020. március 25.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Gódor Lajosné polgármester nyújt, a 06-30-628-3898-as telefonszámon.

A pályázat benyújtásának módja:

 • Postai úton a pályázatnak a Dányi Polgármesteri Hivatal címére történő megküldésével (2118 Dány, Pesti út 1.). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő számot: I/274/2020, valamint a munkakör megnevezését: jegyző.

 • Személyesen a Polgármesteri Hivatal Titkárságán lehet benyújtani (2118 Dány, Pesti út 1.)

A pályázati eljárás, a pályázat elbírálásának módja, rendje:

A pályázatokat Dány község polgármester bírálja el, fenntartva a jogot, hogy a pályázati eljárást eredménytelenné nyilvánítsa.

A pályázat elbírálásának határideje: 2020. március 26.

A kinevezés 3 hónap próbaidő kikötésével történik, kivéve, ha azt jogszabály kizárja.

 

 

Csatolt dokumentum: 

Rendőrségi elérhetőségek

Dányi rendőri elérhetőségek:


Soós László KMB
Központi telefonszám:
06-70-3872693

Gyarmati Krisztina KMB
 

Hatályos HÉSZ és tervlapok

Partner linkek

Kérjük, kattintson az elérni kívánt képre (linkre):

Zöldhíd tájékoztató

/Kattintson a tájékozatóért!/

Közérdekű információk

Vasúti menetrend változás
/kattintson ide/

Autóbusz menetrend változás 2019.02.01.
/kattintson ide/

Autóbusz menetrend 
/kattintson ide/

 

Dány Község
Önkormányzati Hivatal

2118 Dány, Pesti út 1.

Tel.: (28)-597-130
(30)-628-38-98,(30)-628-33-59

Fax: (28)-597-131

 

Rendőrségi fogadóórák (kattintson ide)

 

 

Egészségügy:

dr. Kemény András, háziorvos
Dány, Tavasz u. 2/A.
Tel.: +3628464118
1. sz. háziorvosi körzet
Hétfő: 8.30-12.00
Kedd: 14.00-18.00
Szerda: 8.30-12.00
Csütörtök: 12.00-16.00
Péntek: 8.00-11.00


Dány, Tavasz u. 2/a.
Tel: +3628464018
2. sz.  háziorvosi körzet
Hétfő: 13.00-17.00
Kedd: 8.30-12.00
Szerda: 13.00-17.00
Csütörtök: 8.30-12.00
Péntek: 11.00-14.00

Dr. Seereiner Oszkár, fogorvos
Dány, Tavasz u. 2/a.
06-28-464635

Dr. Nagy Ildikó, gyermekorvos
Dány, Tavasz u. 2/a
06-30/848-05-50

Nagyné Schwarz Gabriella, védőnő
Dány, Tavasz u. 2/a
06-20/2940705

Központi orvosi ügyelet:
2100 Gödöllő, Szabadság tér 3.
Tel: 06/70-3703-104
Ügyeleti idő:
Hétköznap: 18:00 - 08:00
Hétvége: 08:00 - 08:00
Országos Mentőszolgálat: 112

Gyógyszertár:
Szent Jakab Gyógyszertár
2118, Dány, Fő út 12.

 

Oktatási intézmények:

Széchenyi István Általános Iskola
2118 Dány, Szent Imre tér 1.
Tel/fax: 06-28-464-695
Mobil: 06-30-733-0417
Web: www.danyisk.hu

Önkormányzati Zeneiskola
2118 Dány, Szent Imre tér 1.
Tel/fax: 06-28-464-489
Mobil: 06-30-327-9822
 

Nefelejcs Napköziotthonos Óvoda
2118 Dány, Tavasz u. 4
Tel./Fax: 06-28-464-006
Mobil: 06-30-328-7386