Széchenyi 2020 pályázat

Választás 2024

PÁLYÁZAT

Magyar Falu Program

_______________________

KEHOP-5.4.1 – „Szemléletformáló programok megvalósítása Dányon”
kérdőív /Kattintson ide!!/

_______________________

Szemléletformáló programok megvalósítása Dányon:

/Kattintson ide!/

_______________________

Dányi Hagyományos Ízek Fesztiválja:


/Kattintson ide!/

 

 

Ebrendész elérhetősége

Sipos József ebrendész

06-20-203-2359

 

Pest m.-i békéltető testület

Jelenlegi hely

Címlap

Választási beszámoló (2024)

Tisztelt Dányiak! Kedves Újságolvasók!

Nagy tisztelettel és szeretettel köszöntök minden kedves újságolvasót az Új Dányi Tükör újság különszámának hasábjain és a világhálón.

Kedves Dányiak! Ugye hogy szalad az idő? Szeretnék Önöknek röviden beszámolni önkormányzati munkánk elmúlt négy és félévi munkájáról és az elkövetkező terveinkről. Azt hittük, hogy a 2019-2024-es 5 éves önkormányzati ciklus mennyire sokáig fog tartani, és lám máris vége. Az elmúlt 4,5 éves ciklus alatt a képviselő-testület teljesen összekovácsolódott, nagyon jól és sokat tudtunk dolgozni településünk fejlődése érdekében. Ehhez kellett nekünk egy jó háttér is, amit a Polgármesteri Hivatal biztosított számunkra. 2020-ban jegyző váltás volt önkormányzatunknál, és azt hiszem a képviselő-testület nagyon jól döntött, hogy a választása dr. Pál Szilvia jegyzőasszonyra esett. Jegyzőasszony Gödöllőn él, onnan jár hozzánk Dányba dolgozni nap mint nap. Jól felkészült, nagy munkabírással rendelkezik, megszerette az elmúlt évek alatt településünket. A hivatali apparátus is változott az idők során, de azt hiszem előnyére. Egy emberkén toljuk előre településünk szekerét. Nagy köszönet érte.


Tisztelt Újságolvasók, Kedves Dányiak!

A 2019. október 13-i választások után is nagy lendülettel láttunk neki a munkának. Egy emberként terveztük továbbra is fejleszteni, szépíteni szülőfalunkat, Dányt. A 2020. márciusában kitört covid járvány megváltoztatta életünket, munkánkat. A képviselő-testület nem ülésezhetett, nem hozhatott döntéseket. A polgármesternek egyedül kellett döntenie ezekben a nehéz időkben, én azonban mindenben kikértem alpolgármester úr és a képviselő társaim véleményét, és ha kellett segítséget kértem és kaptam minden egyes esetben. Egy darabig nyalogattuk sebeinket, de azután újra elkezdtünk dolgozni, úgy, ahogy szoktunk. A már megnyert pályázatot a felszíni csapadékvíz elvezetésére tovább bonyolítottuk. Vállalkozói szerződést kötöttünk a közbeszerzésen nyert vállalkozóval és covid ide, vagy oda, elkezdődött a munka a Thököly utca végétől a Dózsa György utcáig. A Bocskai utcai árok folytatásaként kivezettük a csapadékvizet a településről a Hajta-patak kókai ágának területére. Makadám út épült az Akácfa utcában. Pályázatot nyújtottunk be a Bóbita Bölcsőde egy csoportszobával és kiszolgáló helyiségeivel történő bővítésére, amit sikeresen megnyertünk.

A közbeszerzés után elkezdődött 2021-ben az építkezés, és 2022. nyarára elkészültünk a bölcsőde bővítéssel és nagy szeretettel adtuk birtokba a kedves szülők és gyermekeik nagy örömére. A 2019-ben elkészült ipari parkunkba szeretnénk ha több vállalkozó települne. Ez időig egy vállalkozó vásárolt telephelyet az ipari parkban. Ebben a ciklusban elkészült a Pesti út-Damjanich utca sarkán elhelyezkedő buszforduló. Elkészült a Dány belterületén végigfutó főútvonal felújítása, buszöböl, buszmegállók kiépítésével. Tovább folytatódtak az útépítések: Vásártér utca, Árpád utca, Zöld utca, Piac tér, Dózsa György utca, Vörösmarty utca, Arany János utca vége, Tavasz utca, Rákóczi utca, Valkói utca, Dány-Szentkirályban elkészült a Szent István utca végig. Dány-Szentegyed is nagyon várta már az útfelújítást. Amikor kiírásra került a külterületi utakra a pályázat, azonnal éltünk vele, és lássunk csodát? Megnyertük a pályázatot és mostanra elkészült a Dányi tó mindkét oldalán az összes önkormányzati tulajdonban lévő út. A Nagyvölgyi úton élők és üdülőtulajdonosok, valamint a Szentegyedi részen élők és üdülők most már nem kerülgetik a mély kátyúkat és nem járnak sárban. Az út átadására 2024. május 25-én du. 14.30-kor került sor. Minden követ megmozgattam már, hogy a Dány-Isaszeg és a Dány-Zsámbok közötti közút külterületi szakasza is megújuljon. Ez az útszakasz a Magyar Állam tulajdonában van, az út kezelője a Magyar Közút Pest Vármegyei Igazgatósága, akikkel nagyon jó kapcsolatot építettünk ki az elmúlt évek alatt. A jó szándék megvan az út felújítására, csak még a forrás hiányzik. Kis reménysugár azonban látható, írásos ígéretet kaptunk, hogy még ebben az évben elkezdődik az út felújítása Dány szélétől Isaszeg irányába, mintegy 2 km-es szakaszon.
Megépült gyermekeink nagy örömére a Jókai utca és a Bartók Béla utca közötti kalandpark, amit nagy örömmel vettek birtokba a gyermekek. Gyönyörű játszóudvar létesült a Nefelejcs Óvoda udvarán, illetve a Bóbita Bölcsődében. Az elkészült tervek alapján megvalósításra került az Első Világháborús Emlékpark (Hőskert), hogy méltó legyen a hősök emlékére. Elkészült a felújítása és átadásra vár a település Deák körúton található néprajzi háza. A település bel- és külterületén illegálisan lerakott hulladék összegyűjtésére, elszállítására, térfigyelő és vadkamerák elhelyezésére is pályázatot adtunk be, és nyertünk. 2021-ben 345 m3 illegális hulladéktól tisztítottuk meg településünket, de mostanra szinte ugyanannyi lett. Szégyen, hogy a 21. században ilyen gondokkal kell küzdeni nap mint nap. A Magyar Falvak pályázatán az útépítéseken túl, az Egyházközség is pályázott és nyert támogatást: a temetőben lévő ravatalozó megújítására, az ifjúsági ház felújítására, a templom világítására. 2023. év elején megújult Dány, Dány-Szentkirály, Dány-Szentegyed közvilágítása. A régi, gyakran meghibásodott lámpatesteket energiatakarékos LED-lámpatestekre cseréltük, sőt, még a vállalkozó ajándékaként kivilágításra került a Szent Jakab templomunk is, ami nagyon szépen kiemeli esténként a település központi részét. A sok-sok fejlesztésen túl elkezdődött egy pezsgő kulturális élet a 2018-ban átadott új Művelődési Házunkban. Sápiné Tóth Ildikó művelődési ház vezető és kedves munkatársai, Szekeres István és Gódorné Évike egy emberként dolgoznak azon, hogy a dányiak minden korosztálya megtalálja a kikapcsolódást a művelődési házban. Ezeknek a rendezvényeknek a megrendezéséhez is éltünk a lehetőséggel, hogy Hungarikum pályázatok segítségével valósítsunk meg sok programot. Önkormányzatunk képviselő-testülete nagyon sok támogatást ad a településen működő civil szervezeteknek, akik szintén azon dolgoznak, hogy szépítsék, építsék közösségüket és a településen használt ingatlanokat. A Dány Községi Sportkör vezetősége mindent megtesz, hogy fejlessze, modernizálja a sporttelepet, ezáltal mostanra szemet gyönyörködtető területté nőtte ki magát. A Dányi Sebestyén Népfőiskolai Alapítvány jóvoltából kerültek szobrok a tájház elé és a Szent Jakab templom elé. Tájékoztató kiadványok készültek, hogy a fiatalok, a faluba újonnan költözöttek is megismerhessék hagyományainkat, településünk történetét. A Fúvószenekari Egyesület már nem csak Dányban, hanem az ország más területére és a határokon túlra is elviszi hírnevünket. Nagy-nagy öröm számunkra a néptáncos közösség, akik szívet és szemet gyönyörködtető produkcióikkal kápráztatják el közönségüket, nemcsak Dányban, hanem a távolabbi és környező településeken is. Van alkotóközösségünk, akiket Szekeresné Julika fog egy csapatba, és nagyon jólszervezett festőversenyeket, kiállításokat rendeznek. Művelődési Házunk galériájába gyakran kerülnek Dányban élő festőművészünk, Fazakas-Koszta Tibortól és kedves tanítványaitól festmények, amiket nagy tisztelettel csodálnak településünkön. A településünk tisztasága, rendezettsége, fásítása, virágosítása a Dányi Kommunális Nonprofit Kft. feladata. Településünk belterülete rendezett szép, tiszta. Minden lehetőséget megtalálnak vezetőjük és munkatársaik, hogy pályázzanak utcabútorokra, fákra, hulladéktárolókra. Köszönet érte. Remélem beszámolómból nem hagytam ki semmit, ha mégis, elnézést kérek érte.

Tisztelt Dányiak!

Köszönöm megtisztelő támogatásukat, hogy ajánlásukkal újra tudjunk indulni a 2024. június 9-i önkormányzati választásokon. A polgármester és képviselői csapat összeállt, hogy továbbra is szolgálja településünket. Bugyi Sándor képviselőtársunk már sajnos nem tudta vállalni ezta megtisztelő feladatot, mivel a vállalkozása, sok munkája nem teszi lehetővé, de ezentúl is támogatja, segíti munkánkat és szeretett települését. Megköszönjük képviselő úrnak az eddig végzett odaadó hozzáállását és kívánunk jó egészséget és sok sikert további munkájához.
A következő ciklus, 2024-2029 közötti terveinkről szeretném még tájékoztatni a kedves dányiakat:
Pályázatot nyújtottunk be a Magyar Falvak pályázaton, amit sikerült megnyerni a Művelődési Ház tetőterének kialakítására, beépítésére. A pályázaton 50 millió forint támogatásban részesültünk. Ezt a munkát még szeretnénk ebben az évben elkezdeni és ha mód és lehetőség van rá, be is fejezni. Pályázatot nyújtottunk be településünk külterületén illegálisan lerakott hulladék összegyűjtésére és ártalmatlanítására, valamint további kamerák és sorompók beszerzésére, amik esetleg meggátolják, vagy leleplezik a notórius szemetelőket. Reméljük pályázatunk sikeres lesz. Szeretnénk megvalósítani a Deák körút vízelvezető árkának újra burkolását és az út felújítását. Szeretnénk közösségi házzá alakítani a Széchenyi utcában lévő Kántorházat, ha pályázati lehetőség lenne rá. Szeretnénk segítséget nyújtani az Egyházközségnek a római katolikus templom festésében, nagyon remélem, hogy ebben a ciklusban sikerül.  Amint már írtam, elkezdődik a Dány-Isaszeg közötti közút külterületi szakaszának felújítása. Szeretnénk ha végig megvalósulna, és a Dány-Zsámbok közötti szakaszt is felújítaná a Közút. A polgármesteri hivatal energetikai korszerűsítését sürgősen el kellene végeztetni, mert nagyon elavult, remélem lesz rá lehetőségünk. Szeretnénk ha településünk lakói, civil szervezeteink közösen dolgoznának továbbra is önkormányzatunkkal egy élhető, szép, tiszta településért.       
Az újonnan megválasztott képviselő-testület nem ígér semmi olyat, amit ne tudna megvalósítani. Csak úgy ígérünk, mint az előző ciklusokban ígértünk, keveset, de azt meg is szeretnénk valósítani. A dányi emberek, mind a négy és fél ezren azt érdemlik, hogy békés, szeretetteljes, emelkedő községben élhessenek! Ennek elérésére mi mindent meg fogunk tenni! Meg fogjuk szolgálni a kiérdemelt bizalmat!

Dány, 2024. május 08.
 

Gódor Lajosné polgármester

Rendőrségi elérhetőségek

Dányi rendőri elérhetőségek:


Központi telefonszám:

112
 

Hatályos HÉSZ és tervlapok

Partner linkek

Kérjük, kattintson az elérni kívánt képre (linkre):

Közérdekű információk

Menetrendek
/kattintson ide/
 

Dány Község
Önkormányzati Hivatal

2118 Dány, Pesti út 1.

Tel.: (28)-597-130
(30)-628-38-98,(30)-628-33-59

Fax: (28)-597-131

 

 

Egészségügy:

dr. Kemény András, háziorvos
Dány, Tavasz u. 2.
Tel.: +3628464118
1. sz. háziorvosi körzet
Hétfő: 8.00-12.00
Kedd: 8.00-12.00
Szerda: 14.00-18.00
Csütörtök: 13.00-16.00
Péntek: 8.00-11.00

dr. Vajna-Balchandani Anna, háziorvos
Dány, Tavasz u. 2.
Tel: +3628464018
2. sz.  háziorvosi körzet
Hétfő: 13.00-16.00
Kedd: 13.00-16.00
Szerda: 8.00-12.00
Csütörtök: 8.00-12.00
Péntek: 11.00-14.00

Dr. Fábián Adrienne, fogorvos
Dány, Tavasz u. 2.
06-28-464635

Dr. Nagy Ildikó, gyermekorvos
Dány, Tavasz u. 2.
06-28-700200
06-30/848-05-50

RENDELÉSI IDŐ:
Hétfő: 08.30-12.30
Kedd: 13.00-16.00
Szerda: 8.30-12.00
Csütörtök: 13.00-16.00
Péntek: 08.30-12.00

TANÁCSADÁS:
Kedd: 08.30-12.00

ISKOLA EGÉSZSÉGÜGY:
Csütörtök: 09.00-12.00

Védőnők:
Dány, Tavasz u. 2.
06-20/2940705

Központi orvosi ügyelet:
2100 Gödöllő, Szabadság tér 3.
Tel: 06/70-3703-104
Ügyeleti idő:
Hétköznap: 18:00 - 08:00
Hétvége: 08:00 - 08:00
Országos Mentőszolgálat: 112

Gyógyszertár:
Szent Jakab Gyógyszertár
2118, Dány, Fő út 12.

 

Oktatási intézmények:

Széchenyi István Általános Iskola
2118 Dány, Szent Imre tér 1.
Mobil: 06-30-733-5823
Web: https://szechenyi-dany.edu.hu/

Dányi Alapfokú Művészeti Iskola
2118 Dány, Szent Imre tér 1.
Mobil: 06-30-327-9822
Web: https://zeneiskoladany.edu.hu/

Nefelejcs Napköziotthonos Óvoda
2118 Dány, Tavasz u. 4
Tel./Fax: 06-28-464-006
Mobil: 06 30 / 243-3812
Web: https://ovoda.dany.hu/